Ювенилна сколиоза

Сколиоза център

Типът идиопатична сколиоза, който се появява между 4 и 9 годишна възраст, се нарича ювенилна сколиоза. Периодът от време, когато настъпва ювенилната сколиоза, се характеризира с много по-бавен растеж и развитие на детето и следователно много по-бавна прогресия на сколиотичната крива. Ювенилната сколиоза също е най-рядката разновидност на сколиозата. Факт е, че момчетата узряват скелетно по-късно от момичетата и при тях ювенилната сколиоза се появява малко по-рано, на около 5 годишна възраст, докато при момичетата се диагностицира на около 7 години.

Най-често този тип сколиоза е ориентиран надясно в гръдната част и наляво в лумбалната част, така наречената S извивка. За разлика от детската сколиоза, при ювенилната сколиоза спонтанното развитие на сколиотичната крива се случва по-рядко.

Новородените развиват 6% от общия белодробен капацитет на възрастен индивид. На 5-годишна възраст се развива 30% от общия белодробен обем, а на 10-годишна възраст 50% от общия белодробен обем. Когато сколиотичното изкривяване се влоши, възникват сериозни деформации на гръдния кош, което намалява свободното пространство за развитието на белите дробове. Ето защо има по- голяма вероятност да имате проблеми с белодробните и кардиореспираторните функции, в случай че сколиозата се развие в юношеския и инфантилния период, отколкото в случай, че сколиозата се развие по-късно.

Решаването на този проблем може да бъде постигнато чрез оперативни и неоперативни подходи. Неоперативният (консервативен) вид лечение е наблюдение и редовно проследяване на детето, прилагане на корсет и упражнения за общо укрепване и стабилизиране на тялото. Корсетът основно играе роля на стабилизатор на сколиотичната крива. По време на носенето на корсет, ортотистът преценява кой тип би бил най-подходящ за детето.

Изборът на правилния тип корсет е от голямо значение, най-вече защото ребрата при малките деца са много по-гъвкави, отколкото при подрастващите, така че неадекватния корсет може да предизвика деформация на гръдния кош чрез избутване на ребрата към гръбначния стълб и увеличаване на ротацията на ребрата. При малките деца корсета трябва да се фокусира повече върху триизмерната деротация и корекцията на деформации на гръдния кош, т.е. спиране на завъртането на гръдния кош, отколкото върху намаляването на размера на сколиотичната кривина, ако не е голяма.

Методът на Шрот се оказа най-ефективният вид лечение за корекция на сколиоза, но поради своята сложност е много трудно да се прилагат Шрот упражнения при деца под 7 години, но е възможно да се приложи принципът на Шрот, който може да спре или забави по-нататъшната прогресия. Когато прилагате метода на Шрот, винаги е важно да зададете добър план и програма и по този начин да си поставите ясна цел. За тази възраст като много ефективен начин за коригиране на сколиозата, използвайки метода на Шрот, се препоръчва използването на позицията на Шрот и принципа на Шрот без триизмерното дишане. В допълнение към този подход е необходимо да се прилагат и упражнения за обща стабилизация и общо укрепване на тялото чрез правилни позиции на тялото.

Основната цел на консервативния подход е да забави или спре прогресията на деформацията, като по този начин се постигне забавяне и ако е възможно, избягване на операцията. Поради възможни усложнения, винаги е добре да се поотложи във времето оперативният метод на лечение на тази възраст. Ранната диагностика е един от най-важните фактори, от които зависи самият резултат, а също така ранната диагностика на сколиозата в самото начало на нейното развитие е най-добрият начин за предотвратяване на бъдещи усложнения. Редовното наблюдение на детето, контролът върху корсета, както и упражненията, които детето прави, са необходимост при лечението, за да се постигнат възможно най-добри резултати.