Защо сколиозата е по–често срещана при момичетата отколкото при момчетата?

Сколиоза център

Около 80% от сколиозата принадлежи към групата на така нар. идиопатични сколиози. Въпреки че причината за този тип сколиоза е неизвестна, знаем, че асиметричното натоварване и гравитацията водят до нейната прогресия.

Доказано е, че Юношеската идиопатична сколиоза (AIS) е 8 пъти по-често срещана при момичетата, отколкото при момчетата.

Също така, в случаи с кривини над 30 градуса, момичетата са 10 пъти по-склонни да получат прогресия.

Сколиозата е най-сложната деформация на гръбначния стълб. Първата промяна настъпва в сагиталната (страничната, профилната) равнина. Получава се загуба на нормалните физиологични извивки. При хора, които имат сколиоза, се наблюдава намалена физиологична кифоза и лордоза, т. нар. плосък гръб.

Тази деформация (юношеска идиопатична сколиоза) най-често се проявява в предпубертетен и пубертетен период и преобладаващо засяга момичетата. Бързият растеж и развитие е най-критичният период за прогресия на тази сколиоза. Открива се по-рано при девойките.

Това е така, защото когато започва бурният растеж, при момичетата все още не са се образували физиологични извивки, тоест естествената кифоза и лордоза все още не са формирани. В този период, поради липсата на сагитални извивки, гръбначният стълб е нестабилен и съществува риск от поява на деформации.

Тук значение имат и нивата на различни хормони – лептин, полови хормони и др. Момичетата започват да съзряват по-рано в сравнение с момчетата и натрупват по-малко мускулна маса. Добре развитата мускулатурата играе ролята на протектор на гръбначния стълб.

При момчетата ситуацията е малко по-различна. Бързият им растеж и развитие започва по-късно, когато сагиталните извивки вече са оформени и по този начин се намалява възможността за изместване и ротиране на гръбначния стълб встрани.

Познаването на различните периоди на растеж и развитие ни дава отговор на въпроса защо юношеската идиопатична сколиоза като деформация е по-често при момичетата, отколкото при момчетата.

Инфантилната идиопатична сколиоза се наблюдава при деца на възраст между 0 и 3 години. Статистически това е най-рядко срещаната от всички форми на идиопатична сколиоза и представлява около 1% от всички идиопатични сколиози при деца. Докато общият брой на случаите е по-малък, около 60% от пациентите с ИИС са момчета.

Ювенилната идиопатична сколиоза се диагностицира, когато сколиозата на гръбначния стълб се появи на възраст между 4 и 10 години. Тя е по-рядко срещана от юношеската идиопатична сколиоза, но по-често от инфантилната. Общо тя представлява 10-15% от случаите на идиопатична сколиоза. Ювенилната сколиоза също се среща по-често при момчета на възраст между 4-6 години, докато между 6-10 години става по-честа при момичетата.

И накрая, има още една често срещана форма на сколиоза, която трябва да се има предвид – засягаща много различна възрастова група. По-възрастните хора са изложени на значителен риск от сколиоза, известна като „de-novo“ (дегенеративна) сколиоза. De-novo сколиозата се причинява от износване и увреждане на междупрешленните дискове с напредването на възрастта и следователно засяга не малка част от застаряващото население – изследванията показват, че до 30% от хората над 60 години страдат от тази сколиоза. Въпреки че de-novo сколиозата прогресира много по-бавно от детската или юношеската сколиоза, тя все още може да има значително въздействие върху качеството на живот, ако не се лекува правилно. De-novo сколиозата засяга както мъже, така и жени.

Заключението, което можем да направим, че през целия живот сколиозата се среща в значителна степен и при двата пола.