Адолесцентна идиопатична сколиоза

Сколиоза център

Най-често срещаният тип сколиоза е идиопатичната сколиоза, която засяга около 80-90% от всички хора със сколиоза. Етиологията на сколиозата е неизвестна и вероятно многофакторна. Идиопатичната сколиоза се класифицира според възрастта на пациента към момента на поставяне на диагнозата. Въз основа на схващането, че трите периода на ускорен растеж съответстват на фазите с най-висок риск за влошаване на сколиозата, състоянието се подразделя на 3 вида: инфантилна, ювенилна и адолесцентна сколиоза. Адолесцентната идиопатична сколиоза (АИС) е структурна, странично, завъртяна кривина на гръбначния стълб, която възниква при иначе здрави деца на (9 години и повече) или около пубертета. Клиничната картина на пациентите обикновено се проверява с теста на Адам с навеждане напред и сколиометър, но диагнозата не е окончателна без радиологично изображение и измерване на ъгъла на Кобб.

Най-често отбелязваните дългосрочни последици от нелекуваната АИС са прогресия на кривината, болки в гърба, сърдечно-белодробни проблеми и психосоциални критерии. Тези последици не е задължително да настъпят при всеки човек със сколиоза, особено при деца, но някои от тях могат да настъпят с течение на времето, при нелекувана сколиоза. Големината на прогресията на кривината е с тенденция да се увеличава през целия живот, но рискът от прогресия през живота варира в зависимост от много фактори. Факторите, предсказващи прогресията на кривината, включват зрялост (възраст при поставяне на диагнозата, менструален цикъл и оставащото време на скелетния растеж, размер на кривината и позиция на върха на кривата.

Има много видове лечение на АИС. Първият от тях е кинезитерапията, която може да започне дори когато сколиозата е само лека. Най-популярният вид лечение за АИС е Шрот терапията. Основните цели на лечението са забавяне или предотвратяване на по-нататъшно прогресиране, увеличаване на подвижността на гръдния кош и дихателната функция, симетрия на торса … Лечението с корсети е също един от видовете лечение в зависимост от степента на кривината и костната зрялост на пациента. И накрая, като форма на лечение се нарежда хирургичната корекция на сколиоза в случай на сколиоза над 45 градуса.

Ранното откриване на сколиоза и подходящото лечение оказват значително въздействие върху спирането на прогресията на сколиотичната кривина и нейното намаляване, но на адолесцентната идиопатична сколиоза не трябва да гледа като на болест. Тя представлява състояние на гръбначния стълб, което може да бъде лекувано и повлияно, но и със сигурност е нещо, на което трябва да се обърне внимание.