Автор: Сколиоза център

Сколиоза център

Защо сколиозата е по–често срещана при момичетата отколкото при момчетата?

Около 80% от сколиозата принадлежи към групата на така нар. идиопатични сколиози. Въпреки че причината за този тип сколиоза е неизвестна, знаем, че асиметричното натоварване и гравитацията водят до нейната прогресия. Доказано е, че Юношеската идиопатична сколиоза (AIS) е 8 пъти по-често срещана при момичетата, отколкото при момчетата. Също така, в случаи с кривини над […]

Сколиоза център

Тест за навеждане напред

Тестът за навеждане напред, познат още като тест на Адамс, е популярен тест за сколиоза. Това е прост, неинвазивен метод за скрининг, който не включва използването на оборудване и може да се извърши лесно и безопасно и в домашни условия. Тестът на Адамс е стандартен скрининг тест, използван от медицинските специалисти, които се грижат за […]

Сколиоза център

Сколиоза при възрастни

Гръбначните деформации при възрастните могат да окажат значително влияние върху качеството им на живот. Сколиозата при възрастни, която се появява в юношеството, може да бъде разделена на 3 възрастови категории: по-млади (18-30 години), средна (30-40 години) и по-възрастни (над 40 години) и се определя като деформация на гръбначния стълб, с ъгъл на Коб по-голям от […]

Сколиоза център

Адолесцентна идиопатична сколиоза

Най-често срещаният тип сколиоза е идиопатичната сколиоза, която засяга около 80-90% от всички хора със сколиоза. Етиологията на сколиозата е неизвестна и вероятно многофакторна. Идиопатичната сколиоза се класифицира според възрастта на пациента към момента на поставяне на диагнозата. Въз основа на схващането, че трите периода на ускорен растеж съответстват на фазите с най-висок риск за […]

Сколиоза център

Ювенилна сколиоза

Типът идиопатична сколиоза, който се появява между 4 и 9 годишна възраст, се нарича ювенилна сколиоза. Периодът от време, когато настъпва ювенилната сколиоза, се характеризира с много по-бавен растеж и развитие на детето и следователно много по-бавна прогресия на сколиотичната крива. Ювенилната сколиоза също е най-рядката разновидност на сколиозата. Факт е, че момчетата узряват скелетно […]

Сколиоза център

Инфантилна сколиоза

Има няколко разделения, когато говорим за сколиоза, едно от тях е разделението според причината. То може да бъде разделено на две основни групи, където едната принадлежи към идиопатична сколиоза, за която причината е неизвестна – можем да кажем, че те са многофакторни и съставляват около 80% от общия брой на хората със сколиоза, докато останалите […]