Инфантилна сколиоза

Сколиоза център

Има няколко разделения, когато говорим за сколиоза, едно от тях е разделението според причината. То може да бъде разделено на две основни групи, където едната принадлежи към идиопатична сколиоза, за която причината е неизвестна – можем да кажем, че те са многофакторни и съставляват около 80% от общия брой на хората със сколиоза, докато останалите 20% са тези, при които причината е известна и те включват: вродена, нервно-мускулна, невропатична и синдромна. В по-нататъшния текст ще говорим за идиопатичния тип сколиоза, който се появява в ранна детска възраст. Необходимо е да се изясни разделението според възрастта, когато се появява сколиозата: 1. Инфантилна, възниква между 0-3 годишна възраст; 2. Ювенилна, 4-9 години; 3. Адолесцентна, над 9 години; 4. При възрастни, след 18 години.

В този текст ще говорим повече за идиопатичната сколиоза, която се появява в ранния растеж и развитие, за инфантилния тип сколиоза.

Периодът, когато настъпва инфантилната сколиоза, обикновено е период на бърз растеж и развитие, което означава, че в този период има голям шанс да има значително влошаване на сколиотичната кривина. Този тип сколиоза се среща по-често при момчетата и е ориентиран наляво в гръдната част, последван от кифотична форма.

При хора, които нямат някаква деформация, гръбначният стълб никога не е напълно прав и симетричен, винаги е налице леко завъртане на прешлените. В детския период при деца, които нямат деформация на гръбначния стълб, прешлените в гръдната част са ориентирани наляво и по този начин по време на развитието на сколиоза гръбначният стълб следва вече съществуващия модел на завъртане. Това обяснява факта, че в детския период сколиозата най-често е ориентирана наляво.

През живота съществуващата ротация се променя, така че в инфантилния период в гръдната част гръбначният стълб е ориентиран наляво, в ювенилния период е горе-долу в централната позиция, докато в адолесцентния период е ориентиран вдясно. Промяната в естественото въртене на гръбначния стълб може да се обясни с промяна в размера на органите през различни периоди от живота.

В инфантилния период сколиозата често може да бъде свързана с кифоза, така наречената кифосколиоза. Малките деца са естествено в положение на кифоза, поради което, когато се развие гръбначна деформация, тя продължава да следва вече съществуващия модел.

Има две форми на детска сколиоза: прогресираща и решаваща се (спонтанно изчезваща). 80% от случаите се лекуват спонтанно, без намеса. Счита се, че кривините, които са по-малко от 25 градуса и при които няма припокриване на главата на реброто и тялото на прешлена (може да се види само на рентгенова снимка), няма да прогресират, освен това сколиотичната крива спонтанно ще се коригира по време на растежа.

Въпреки това, 20% от случаите са прогресивна сколиоза, чиято прогноза, ако не се лекува, е доста мрачна. Този тип сколиоза причинява голяма ротация на ребрата и деформация на целия гръден кош, оставяйки намалено пространство за развитие на белите дробове, което може да доведе до сериозни белодробни и кардиореспираторни проблеми.

Един от най-важните фактори е ранната диагностика. Въз основа на рентгеновия и клиничния преглед лекарят преценява какъв тип лечение е необходимо. Колкото по-рано се забележат първите признаци на сколиоза и започне лечението, толкова това може да има по-голям ефект върху намаляването на прогресията на сколиотичната кривина.